Trang chu | Inbox
JewelExplosion
Game cực đỉnh dành cho dế yêu!
Đánh giá:
Mô tả :
The aim of the game is to line up the same coloured gems in a row.Arrange three or more gems together to make them vanish.

Điện thoại hỗ trợ: (024) 3538-0106
cskh@kreativemultimedia.net